กรุณาเลือกระดับแผนที่การแสดงข้อมูลก่อน
 
เธžเธฑเธ’เธ™เธฒเธ‚เธตเธ”เธ„เธงเธฒเธกเธชเธฒเธกเธฒเธฃเธ– ระดับจังหวัด
ร้อยละของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปที่ต้องการพัฒนาขีดความสามารถ หมวดช่างอุตสาหกรรม ปี 2552 (ระดับจังหวัด)
Center Zoom In Zoom Out Zoom Box Zoom To Fit Info
Tool
101ฐ29.271' E:13ฐ1.849' N 1:13000000
Layers Arrow
ชื่อจังหวัด

กรุณาเลือกเพียงดัชนีเดียว
ร้อยละของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปที่ต้องการพัฒนาขีดความสามารถ หมวดช่างอุตสาหกรรม
ร้อยละของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปที่ต้องการพัฒนาขีดความสามารถ หมวดคหกรรม
ร้อยละของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปที่ต้องการพัฒนาขีดความสามารถ หมวดคอมพิวเตอร์
Legend Arrow
Legend

เธžเธฑเธ’เธ™เธฒเธ‚เธตเธ”เธ„เธงเธฒเธกเธชเธฒเธกเธฒเธฃเธ– ระดับจังหวัด
ร้อยละของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปที่ต้องการพัฒนาขีดความสามารถ หมวดช่างอุตสาหกรรม ปี 2552 (ระดับจังหวัด)


ค้นหาแบบมีเงื่อนไข :
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2552 กลุ่มภูมิสารสนเทศสถิติ
ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ฯ อาคาร B ชั้น 4 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
บริการข้อมูล : services@nso.go.th ข้อเสนอแนะ : webmaster@nso.go.th