กรุณาเลือกระดับแผนที่การแสดงข้อมูลก่อน
 
เธฃเธฒเธขเน„เธ”เน‰ เธ„เนˆเธฒเนƒเธŠเน‰เธˆเนˆเธฒเธข ระดับจังหวัด
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน ปี 2552 (ระดับจังหวัด)
Center Zoom In Zoom Out Zoom Box Zoom To Fit Info
Tool
101ฐ29.063' E:13ฐ1.956' N 1:13000000
Layers Arrow
ชื่อจังหวัด

กรุณาเลือกเพียงดัชนีเดียว
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อคน
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน
ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือนต่อคน
ค่าใช้จ่ายต่อรายได้ของครัวเรือน
ร้อยละค่าใช้จ่ายอุปโภคบริโภคของครัวเรือน
ร้อยละของคนจนด้านรายจ่าย
Legend Arrow
Legend

เธฃเธฒเธขเน„เธ”เน‰ เธ„เนˆเธฒเนƒเธŠเน‰เธˆเนˆเธฒเธข ระดับจังหวัด
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน ปี 2552 (ระดับจังหวัด)


ค้นหาแบบมีเงื่อนไข :
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2552 กลุ่มภูมิสารสนเทศสถิติ
ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ฯ อาคาร B ชั้น 4 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
บริการข้อมูล : services@nso.go.th ข้อเสนอแนะ : webmaster@nso.go.th