กรุณาเลือกระดับแผนที่การแสดงข้อมูลก่อน
 
เธฃเธฒเธขเน„เธ”เน‰ เธ„เนˆเธฒเนƒเธŠเน‰เธˆเนˆเธฒเธข ระดับจังหวัด
ความเหลื่อมล้ำของรายได้ครัวเรือน ปี 2554 (ระดับจังหวัด)
Center Zoom In Zoom Out Zoom Box Zoom To Fit Info
Tool
101ฐ29.063' E:13ฐ1.956' N 1:13000000
Layers Arrow
ชื่อจังหวัด

กรุณาเลือกเพียงดัชนีเดียว
ความเหลื่อมล้ำของรายได้ครัวเรือน
ส่วนแบ่งของรายได้ของกลุ่มคนรวย (Q5)
ส่วนแบ่งของรายได้ของกลุ่มคนจน (Q1)
อัตราส่วนแบ่งของรายได้ของกลุ่มคนรวย (Q5) ต่อกลุ่มคนจน (Q1)
รายได้เฉลี่ยของกลุ่มคน 20% ที่มีรายได้สูงสุด
รายได้เฉลี่ยของกลุ่มคน 20% ที่มีรายได้ต่ำสุด
Legend Arrow
Legend

เธฃเธฒเธขเน„เธ”เน‰ เธ„เนˆเธฒเนƒเธŠเน‰เธˆเนˆเธฒเธข ระดับจังหวัด
ความเหลื่อมล้ำของรายได้ครัวเรือน ปี 2554 (ระดับจังหวัด)


ค้นหาแบบมีเงื่อนไข :
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2552 กลุ่มภูมิสารสนเทศสถิติ
ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ฯ อาคาร B ชั้น 4 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
บริการข้อมูล : services@nso.go.th ข้อเสนอแนะ : webmaster@nso.go.th