กรุณาเลือกระดับแผนที่การแสดงข้อมูลก่อน
 
เน‚เธฃเธ‡เนเธฃเธกเนเธฅเธฐเน€เธเธชเธ•เนŒเน€เธฎเธฒเธชเนŒ ระดับจังหวัด
จำนวนโรงแรมและเกสต์เฮาส์ ปี 2547 (ระดับจังหวัด)
Center Zoom In Zoom Out Zoom Box Zoom To Fit Info
Tool
101ฐ29.271' E:13ฐ1.849' N 1:13000000
Layers Arrow
ชื่อจังหวัด

กรุณาเลือกเพียงดัชนีเดียว
จำนวนโรงแรมและเกสต์เฮาส์
จำนวนห้องพักโรงแรมและเกสต์เฮาส์
สัดส่วนของห้องพักของโรงแรมและเกสต์เฮาส์
ร้อยละของโรงแรมและเกสต์เฮาส์ที่ดำเนินกิจการต่ำกว่า 5 ปี
ร้อยละของโรงแรมและเกสต์เฮาส์ที่มีการจัดประชุม/สัมมนา
ร้อยละของโรงแรมและเกสต์เฮาส์ที่มีบริการศูนย์สุขภาพ(Health center/fitness)
Legend Arrow
Legend

เน‚เธฃเธ‡เนเธฃเธกเนเธฅเธฐเน€เธเธชเธ•เนŒเน€เธฎเธฒเธชเนŒ ระดับจังหวัด
จำนวนโรงแรมและเกสต์เฮาส์ ปี 2547 (ระดับจังหวัด)


ค้นหาแบบมีเงื่อนไข :
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2552 กลุ่มภูมิสารสนเทศสถิติ
ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ฯ อาคาร B ชั้น 4 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
บริการข้อมูล : services@nso.go.th ข้อเสนอแนะ : webmaster@nso.go.th