กรุณาเลือกระดับแผนที่การแสดงข้อมูลก่อน
 
เธชเธณเธกเธฐเน‚เธ™เธเธฒเธฃเน€เธเธฉเธ•เธฃ ระดับจังหวัด
เนื้อที่ถือครองทำการเกษตรทั้งสิ้น ปี 2546 (ระดับจังหวัด)
Center Zoom In Zoom Out Zoom Box Zoom To Fit Info
Tool
101ฐ29.063' E:13ฐ1.956' N 1:13000000
Layers Arrow
ชื่อจังหวัด

กรุณาเลือกเพียงดัชนีเดียว
เนื้อที่ถือครองทำการเกษตรทั้งสิ้น
เนื้อที่ถือครองทำการเกษตรเฉลี่ยต่อผู้ถือครองทำการเกษตร
Legend Arrow
Legend

เธชเธณเธกเธฐเน‚เธ™เธเธฒเธฃเน€เธเธฉเธ•เธฃ ระดับจังหวัด
เนื้อที่ถือครองทำการเกษตรทั้งสิ้น ปี 2546 (ระดับจังหวัด)


ค้นหาแบบมีเงื่อนไข :