กรุณาเลือกระดับแผนที่การแสดงข้อมูลก่อน
 
เธชเธณเธกเธฐเน‚เธ™เธเธฒเธฃเน€เธเธฉเธ•เธฃ ระดับภาค
จำนวนผู้ถือครองที่เลี้ยงสุกร ปี 2546 (ระดับภาค)
Center Zoom In Zoom Out Zoom Box Zoom To Fit Info
Tool
101ฐ29.271' E:13ฐ1.849' N 1:13000000
Layers Arrow
ชื่อภาค

กรุณาเลือกเพียงดัชนีเดียว
จำนวนผู้ถือครองที่เลี้ยงสุกร
จำนวนผู้ถือครองที่เลี้ยงโค
จำนวนผู้ถือครองที่เลี้ยงกระบือ
Legend Arrow
Legend

เธชเธณเธกเธฐเน‚เธ™เธเธฒเธฃเน€เธเธฉเธ•เธฃ ระดับภาค
จำนวนผู้ถือครองที่เลี้ยงสุกร ปี 2546 (ระดับภาค)


ค้นหาแบบมีเงื่อนไข :
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2552 กลุ่มภูมิสารสนเทศสถิติ
ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ฯ อาคาร B ชั้น 4 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
บริการข้อมูล : services@nso.go.th ข้อเสนอแนะ : webmaster@nso.go.th