กรุณาเลือกระดับแผนที่การแสดงข้อมูลก่อน
 
เธชเธณเธกเธฐเน‚เธ™เธญเธธเธ•เธชเธฒเธซเธเธฃเธฃเธก ระดับจังหวัด
จำนวนสถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร และเครื่องดื่ม ปี 2555 (ระดับจังหวัด)
Center Zoom In Zoom Out Zoom Box Zoom To Fit Info
Tool
101ฐ29.063' E:13ฐ1.956' N 1:13000000
Layers Arrow
ชื่อจังหวัด

กรุณาเลือกเพียงดัชนีเดียว
จำนวนสถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร และเครื่องดื่ม
จำนวนสถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตสิ่งทอ
จำนวนสถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย
จำนวนสถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์จากไม้ ไม้ก๊อก ฟาง และวัสดุถักสาน การผลิตสิ่งของจากฟางและวัสดุถักสานอื่น ๆ
จำนวนสถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์ (ยกเว้นเครื่องจักรและอุปกรณ์)
จำนวนสถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตเฟอร์นิเจอร์
จำนวนสถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตถ่านโค้กและผลิตภัณฑ์จากการปิโตรเลียม
จำนวนสถานประกอบการการผลิตเคมีและผลิตภัณฑ์เคมี
จำนวนสถานประกอบการการผลิตยานยนต์ รถพ่วง
จำนวนสถานประกอบการการผลิตผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สื่อสาร
จำนวนสถานประกอบการการผลิตผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก
จำนวนสถานประกอบการการผลิตเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ชนิดใช้ในครัวเรือน
จำนวนสถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ
จำนวนสถานประกอบการสีข้าว
Legend Arrow
Legend

เธชเธณเธกเธฐเน‚เธ™เธญเธธเธ•เธชเธฒเธซเธเธฃเธฃเธก ระดับจังหวัด
จำนวนสถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร และเครื่องดื่ม ปี 2555 (ระดับจังหวัด)


ค้นหาแบบมีเงื่อนไข :
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2552 กลุ่มภูมิสารสนเทศสถิติ
ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ฯ อาคาร B ชั้น 4 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
บริการข้อมูล : services@nso.go.th ข้อเสนอแนะ : webmaster@nso.go.th