กรุณาเลือกระดับแผนที่การแสดงข้อมูลก่อน
 
เธชเธณเธกเธฐเน‚เธ™เธญเธธเธ•เธชเธฒเธซเธเธฃเธฃเธก ระดับภาค
จำนวนสถานประกอบการที่พักแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม ปี 2555 (ระดับภาค)
Center Zoom In Zoom Out Zoom Box Zoom To Fit Info
Tool
101ฐ29.271' E:13ฐ1.849' N 1:13000000
Layers Arrow
ชื่อภาค

กรุณาเลือกเพียงดัชนีเดียว
จำนวนสถานประกอบการที่พักแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม
จำนวนสถานประกอบการกิจกรรมอสังหาริมทรัพย์
จำนวนสถานประกอบการกิจกรรมด้านคอมพิวเตอร์และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
จำนวนสถานประกอบการการให้เช่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ การวิจัย พัฒนาและด้านธุรกิจอื่นๆ
จำนวนสถานประกอบการกิจกรรมนันทนาการ และการบริการอื่นๆ
จำนวนสถานประกอบการก่อสร้าง
จำนวนสถานประกอบการการขนส่งทางบก สถานที่เก็บสินค้า ตัวแทนธุรกิจการท่องเที่ยว
จำนวนสถานประกอบการกิจกรรมโรงพยาบาลเอกชน
Legend Arrow
Legend

เธชเธณเธกเธฐเน‚เธ™เธญเธธเธ•เธชเธฒเธซเธเธฃเธฃเธก ระดับภาค
จำนวนสถานประกอบการที่พักแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม ปี 2555 (ระดับภาค)


ค้นหาแบบมีเงื่อนไข :
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2552 กลุ่มภูมิสารสนเทศสถิติ
ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ฯ อาคาร B ชั้น 4 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
บริการข้อมูล : services@nso.go.th ข้อเสนอแนะ : webmaster@nso.go.th