กรุณาเลือกระดับแผนที่การแสดงข้อมูลก่อน
 
เธชเธณเธกเธฐเน‚เธ™เธ›เธฃเธฐเธŠเธฒเธเธฃเนเธฅเธฐเน€เธ„เธซเธฐ ระดับจังหวัด
อัตราส่วนเพศชายต่อหญิง 100 คน ปี 2543 (ระดับจังหวัด)
Center Zoom In Zoom Out Zoom Box Zoom To Fit Info
Tool
101ฐ29.271' E:13ฐ1.849' N 1:13000000
Layers Arrow
ชื่อจังหวัด

กรุณาเลือกเพียงดัชนีเดียว
อัตราส่วนเพศชายต่อหญิง 100 คน
อัตราส่วนเพศเด็ก (0 - 14 ปี) ชายต่อหญิง 100 คน
อัตราส่วนเพศเด็ก (0 - 4 ปี) ชายต่อหญิง 100 คน
อัตราส่วนเพศเยาวชน (15 - 24 ปี) ชายต่อหญิง 100 คน
อัตราส่วนเพศของคนวัยทำงาน (25 - 59 ปี) ชายต่อหญิง 100 คน
อัตราส่วนเพศผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) ชายต่อหญิง 100 คน
Legend Arrow
Legend

เธชเธณเธกเธฐเน‚เธ™เธ›เธฃเธฐเธŠเธฒเธเธฃเนเธฅเธฐเน€เธ„เธซเธฐ ระดับจังหวัด
อัตราส่วนเพศชายต่อหญิง 100 คน ปี 2543 (ระดับจังหวัด)


ค้นหาแบบมีเงื่อนไข :
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2552 กลุ่มภูมิสารสนเทศสถิติ
ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ฯ อาคาร B ชั้น 4 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
บริการข้อมูล : services@nso.go.th ข้อเสนอแนะ : webmaster@nso.go.th