กรุณาเลือกระดับแผนที่การแสดงข้อมูลก่อน
 
เธชเธณเธกเธฐเน‚เธ™เธ›เธฃเธฐเธŠเธฒเธเธฃเนเธฅเธฐเน€เธ„เธซเธฐ ระดับจังหวัด
ร้อยละของประชากรอายุ 0-4 ปี ปี 2543 (ระดับจังหวัด)
Center Zoom In Zoom Out Zoom Box Zoom To Fit Info
Tool
94ฐ30.640' E:0ฐ0.001' N 1:9
Layers Arrow
ชื่อจังหวัด

กรุณาเลือกเพียงดัชนีเดียว
ร้อยละของประชากรอายุ 0-4 ปี
ร้อยละของประชากรอายุ 5-14 ปี
ร้อยละของประชากรอายุ 15-24 ปี (เยาวชน)
ร้อยละของประชากรอายุ 25-59 ปี
ร้อยละของประชากรอายุ 60-69 ปี
ร้อยละของประชากรอายุ>=70 ปี
ร้อยละของประชากรเด็ก (0 - 14 ปี)
ร้อยละของประชากรอายุ 15-59 ปี
ร้อยละของประชากรผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป)
ร้อยละของประชากรอายุ>=15 ปี
จำนวนผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้ง (18 ปีขึ้นไป)
จำนวนประชากรชายวัยเกณฑ์ทหาร (อายุ 21 ปี)
อายุมัธยฐาน
อัตราการเป็นภาระของเด็ก
อัตราการเป็นภาระของผู้สูงอายุ
อัตราการเป็นภาระ
Legend Arrow
Legend

เธชเธณเธกเธฐเน‚เธ™เธ›เธฃเธฐเธŠเธฒเธเธฃเนเธฅเธฐเน€เธ„เธซเธฐ ระดับจังหวัด
ร้อยละของประชากรอายุ 0-4 ปี ปี 2543 (ระดับจังหวัด)


ค้นหาแบบมีเงื่อนไข :
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2552 กลุ่มภูมิสารสนเทศสถิติ
ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ฯ อาคาร B ชั้น 4 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
บริการข้อมูล : services@nso.go.th ข้อเสนอแนะ : webmaster@nso.go.th