กรุณาเลือกระดับแผนที่การแสดงข้อมูลก่อน
 
เนเธœเธ™เธ—เธตเนˆเธ„เธงเธฒเธกเธขเธฒเธเธˆเธ™เธ™เธญเธเน€เธ‚เธ• ระดับตำบล
ปี 2547 (ระดับตำบล)
Center Zoom In Zoom Out Zoom Box Zoom To Fit Info
Tool
101ฐ29.063' E:13ฐ1.956' N 1:13000000
Layers Arrow
ชื่อจังหวัด
ชื่ออำเภอ
ชื่อตำบล
ขอบเขตจังหวัด
ขอบเขตอำเภอ

กรุณาเลือกเพียงดัชนีเดียว
สัดส่วนคนจนนอกเขตเทศบาล (ด้านรายจ่าย)
สัดส่วนคนจนนอกเขตเทศบาล (ด้านรายได้)
ช่องว่างความยากจนนอกเขตเทศบาล (ด้านรายได้)
ช่องว่างความยากจนนอกเขตเทศบาล (ด้านรายจ่าย)
ความรุนแรงของความยากจนนอกเขตเทศบาล (ด้านรายได้)
ความรุนแรงของความยากจนนอกเขตเทศบาล (ด้านรายจ่าย)
Legend Arrow
Legend

เนเธœเธ™เธ—เธตเนˆเธ„เธงเธฒเธกเธขเธฒเธเธˆเธ™เธ™เธญเธเน€เธ‚เธ• ระดับตำบล
ปี 2547 (ระดับตำบล)


ค้นหาแบบมีเงื่อนไข :
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2552 กลุ่มภูมิสารสนเทศสถิติ
ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ฯ อาคาร B ชั้น 4 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
บริการข้อมูล : services@nso.go.th ข้อเสนอแนะ : webmaster@nso.go.th