กรุณาเลือกระดับแผนที่การแสดงข้อมูลก่อน
 
เนเธœเธ™เธ—เธตเนˆเธ„เธงเธฒเธกเธขเธฒเธเธˆเธ™เธ™เธญเธเน€เธ‚เธ• ระดับตำบล
ปี 2547 (ระดับตำบล)
Center Zoom In Zoom Out Zoom Box Zoom To Fit Info
Tool
101ฐ29.063' E:13ฐ1.956' N 1:13000000
Layers Arrow
ชื่อจังหวัด
ชื่ออำเภอ
ชื่อตำบล
ขอบเขตจังหวัด
ขอบเขตอำเภอ

กรุณาเลือกเพียงดัชนีเดียว
รายได้ประจำเฉลี่ยต่อเดือนต่อคนนอกเขตเทศบาล
ค่าใช้จ่ายอุปโภคบริโภคเฉลี่ยต่อเดือนต่อคนนอกเขตเทศบาล
สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคของรายจ่ายนอกเขตเทศบาล
สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคของรายได้นอกเขตเทศบาล
Legend Arrow
Legend

เนเธœเธ™เธ—เธตเนˆเธ„เธงเธฒเธกเธขเธฒเธเธˆเธ™เธ™เธญเธเน€เธ‚เธ• ระดับตำบล
ปี 2547 (ระดับตำบล)


ค้นหาแบบมีเงื่อนไข :
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2552 กลุ่มภูมิสารสนเทศสถิติ
ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ฯ อาคาร B ชั้น 4 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
บริการข้อมูล : services@nso.go.th ข้อเสนอแนะ : webmaster@nso.go.th