กรุณาเลือกระดับแผนที่การแสดงข้อมูลก่อน
 
เนเธœเธ™เธ—เธตเนˆเธ„เธงเธฒเธกเธขเธฒเธเธˆเธ™เนƒเธ™เน€เธ‚เธ• ระดับจังหวัด
รายได้ประจำเฉลี่ยต่อเดือนต่อคนในเขตเทศบาล ปี 2547 (ระดับจังหวัด)
Center Zoom In Zoom Out Zoom Box Zoom To Fit Info
Tool
94ฐ30.640' E:0ฐ0.001' N 1:9
Layers Arrow
ชื่อจังหวัด

กรุณาเลือกเพียงดัชนีเดียว
รายได้ประจำเฉลี่ยต่อเดือนต่อคนในเขตเทศบาล
ค่าใช้จ่ายอุปโภคบริโภคเฉลี่ยต่อเดือนต่อคนในเขตเทศบาล
สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคของรายจ่ายในเขตเทศบาล
สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคของรายได้ในเขตเทศบาล
Legend Arrow
Legend

เนเธœเธ™เธ—เธตเนˆเธ„เธงเธฒเธกเธขเธฒเธเธˆเธ™เนƒเธ™เน€เธ‚เธ• ระดับจังหวัด
รายได้ประจำเฉลี่ยต่อเดือนต่อคนในเขตเทศบาล ปี 2547 (ระดับจังหวัด)


ค้นหาแบบมีเงื่อนไข :
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2552 กลุ่มภูมิสารสนเทศสถิติ
ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ฯ อาคาร B ชั้น 4 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
บริการข้อมูล : services@nso.go.th ข้อเสนอแนะ : webmaster@nso.go.th